Rozpo?częci?e sezon?u snowb?oardo?wego w Krakowie

16 paźdz?ierni?ka (?czwar?tek)? jak co roku w Krako?wie Cool Sport? organ?izuje? huczn?e rozpo?częci?e sezon?u snowb?oardo?wego.?

Zaczy?namy o godz.? 20.?45 w kinie? ?Kijó?w? (Al. Krasi?ńskie?go 34 ) od proje?kcji filmó?w,? MEPtv? ?Read?y to.?.?.??,? Rome ?No corre?ct way.?.?.??,? Burto?n ?It’?s alway?s snowi?ng somewh?ere?.?
Wstęp? do kina Free!?!?!?

Późni?ej przen?osimy? się do podzi?emi klubu? ?Pauz?a? ul.?Flori?ańska? 18 gdzie? impre?zę zagra? DJ Menta?lcut.? Wstęp? na impre?zę ?na zapro?szeni?a? od 21 lat.

Info i zapro?szeni?a ? Macie?k Heczk?o macie?k.?heczk?o@?cools?port.?pl
Plakat w czytaj więcej. Czytaj dalej