Tauron wspiera polskie narciarstwo alpejskie

TAURON Polska Energia SA rozpoczyna trzyletni program wsparcia polskiego narciarstwa alpejskiego przygotowany we wsp??pracy z medalist? Mistrzostw ?wiata Andrzejem Bachled??Curusiem. Celem projektu jest wy?onienie najzdolniejszych polskich narciarzy, kt?rzy b?d? reprezentowa? Polsk? na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 roku oraz popularyzacja dyscypliny w?r?d m?odzie?y. W ramach programu TAURON Bachleda Ski sponsoringiem obj?te zostan? tak?e Amatorskie Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Senior?w w narciarstwie alpejskim PZN.

G??wym za?o?eniem programu TAURON Bachleda Ski, kt?ry rozpocznie si? w sezonie 2010/2011, jest ca?o?ciowe wsparcie rozwoju narciarstwa alpejskiego. Projekt sk?ada si? z czterech element?w ? programu TAURON OlimpijSKI adresownego do m?odych obiecuj?cych zawodnik?w uprawiaj?cych narciarstwo alpejskie, cyklu zawod?w TAURON Energy Ski Cup, wsparcia Amatorskich Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Polski Senior?w w narciarstwie alpejskim
TAURON OlimpijSKI to akcja adresowana do najbardziej uzdolnionej m?odzie?y w wieku 13 – 17 lat wy?onionej we wsp??pracy z lokalnymi klubami sportowymi i PZN. Wybrana grupa we?mie udzia? w cyklu intensywnych szkole? wspieranych przez TAURON Polska Energia. M?odzi alpejczycy sp?dz? prawie 60 dni ?na ?niegu? nie tylko w Polsce, ale tak?e na alpejskich lodowcach. Celem programu jest odnowienie tej dyscypliny i powr?t Polak?w na najwy?sze miejsca klasyfikacji Pucharu ?wiata oraz olimpijskie podium ? m?wi Andrzej Bachleda?Curu?, najbardziej utytu?owany polski alpejczyk, pomys?odawca i opiekun merytoryczny programu.
Wspierani przez TAURON zawodnicy zaprezentuj? swoje umiej?tno?ci w czasie TAURON Energy Ski Cup, gdzie b?d? rywalizowa? w wyj?tkowo widowiskowej konkurencji alpejskiej, jak? jest slalom r?wnoleg?y. Dwie kwalifikacyjne edycje rozegrane zostan? w Krynicy i Czarnej G?rze, natomiast wielki fina? zago?ci w zimowej stolicy Polski ? Zakopanem.
W ramach dzia?a? zwi?zanych z reaktywacj? polskiego narciarstwa alpejskiego TAURON Polska Energia nie zapomnia? te? o najlepszych narciarzach amatorach. Jako g??wny sponsor udzieli wsparcia 10 imprezom rozgrywanym w ramach cyklu Amatorskich Mistrzostw Polski.
W sezonie 2010/2011 rozpocz??a si? tak?e wsp??praca z Polskim Zwi?zkiem Narciarskim. TAURON Polska Energia, patronuj?c Mistrzostwom Polski Senior?w w narciarstwie alpejskim, najwa?niejszej i najbardziej presti?owej imprezie sezonu, buduje solidny fundament przysz?ych sukces?w polskiego narciarstwa alpejskiego.
Wi?cej informacji o programie TAURON Bachleda Ski na www.tauronbachledaski.pl oraz na www.facebook.com/TauronBachledaSki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>