Polish Freeskiing Open 2011

W ostatni weekend stycznia (28-29.01.2011) b?dziemy mieli wyj?tkow? okazj? zobaczy? najlepszych europejskich freeskier?w startuj?cych w zawodach The North Face Polish Freeskiing Open 2011 powered by FIAT. W mi?dzyczasie organizatorzy zapytali najlepszych rider?w startuj?cych nas w poprzednich latach o ich wra?enia zwi?zane z PFO. Pe?ny wywiad w ‘czytaj wi?cej’.

James ?Woodsy? Woods, Steffen Hamre i Szczepan Karpiel-Bu?ecka odpowiedzieli na nasze pytania.
Jak dowiedzia?e? si? o The North Face Polish Freeskiing Open?

Steffen: Us?ysza?em o tych zawodach od moich znajomych, kt?rzy z kolei zobaczyli informacj? na newschoolers.com

Woodsy: Do mnie informacja dotar?a poprzez scen? freeskiingow?, od znajomych oraz dzi?ki temu, ?e PFO jest cz??ci? rankingu AFP.

Szczepan: Od samego pocz?tku PFO by?o jedynymi szanowanymi i dobrze zorganizowanymi zawodami w Polsce, wi?c razem z wi?kszo?ci? moich znajomych brali?my w nich udzia?. Nie trudno by?o te? si? o nich dowiedzie?, g??wnie dzi?ki znajomym.

Czy udzia? w TNF PFO by?o jakim? punktem zwrotnym Twojej kariery freeskiingowej?

Steffen: Tak, to fajne uczucie wygra? co? du?ego po raz pierwszy w ?yciu. Format zawod?w nauczy? mnie te?, ?e dobrze jest mie? w kieszeni r??norodny arsena? trick?w.

Woodsy: Zima 08/09 (kiedy uczestniczy?em w PFO) by?a ogromnym punktem zwrotnym mojej kariery. Stawa?em wtedy na g?owie, ?eby jak najcz??ciej startowa? w zawodach, nagrywa? edity i zdoby? jak najwi?kszy rozg?os. My?l?, ?e mog? wliczy? w to tak?e start w PFO.

Szczepan: Od kiedy PFO sta?o si? dobrze znanym eventem tak?e za granic?, riderzy z r??nych kraj?w zacz?li bra? w nich udzia?, wzros?o zainteresowanie mi?dzynarodowych medi?w. Co tak?e mi troch? pomog?o.

Jak podoba?a ci si? wizyta w Polsce i og?lna atmosfera Polish Freeskiing Open?

Steffen: Musz? przyzna?, ?e przed wyjazdem by?em troche przestraszony. Ba?em si?, ?e ci??ko b?dzie si? dogada? po angielsku, no i nie mia?em poj?cia jak si? tam dosta?. Bardzo podoba?o mi si? afterparty i niemal ?wi?teczna atmosfera w Zakopanem.

Woodsy: Naprawd? ?wietnie bawi?em si? w Polsce. To by?o zupe?nie inne do?wiadczenie i wspaniale by?o odkrywa? nowe rzeczy. Ludzie, organizatorzy i inni riderzy byli bardzo mili przez ca?y czas. W czasie zawod?w i afterparty panowa? niesamowity klimat. W takiej sytuacji ci??ko si? dobrze nie bawi?!

Szczepan: PFO to prawdopodobnie najlepsze zawody w Polsce jak do tej pory. Bez znaczenia czy to freeskiing, snowboard, skateboart czy tym podobne. Dla mnie to super zabawa i zawsze bardzo je sobie ceni?.

Co jest wa?niejsze, Twoim zdaniem, miejsca na podium czy edity video?

Steffen: Edity. O miejscach na podium ludzie z czasem zapominaj?. Edity mog? ?y? online przez ca?e lata!

Woodsy: My?l?, ?e jedne i drugie s? rewelacyjne! Ci??ko wybra?, bo to dwa r??ne aspekty naszego sportu. Po??czenie miejsc na podium i edit?w by?oby idealne!

Szczepan: Dla mnie edity, ale zawsze fajnie jest stan?? na podium. Szczeg?lnie razem ze swoimi ziomkami.

Planujesz wzi?? udzia? w nadchodz?cej edycji PFO?

Steffen: Bardzo bym chcia?, ale b?d? w tym czasie w Stanach, by wzi?? udzia? w zawodach i ciosa? w snowparku.?

Woodsy: Niestety nie dam rady w tym sezonie w powodu pokrywaj?cych si? zobowi?za? w Stanach, ale bardzo chcia?bym kiedy? wr?ci? na PFO.

Szczepan: Tak. Taki mam plan i mam nadziej?, ?e uda mi si? utrzyma? tytu? Mistrza Polski po raz trzeci. By?oby super!

Jakie masz plany na ten sezon?

Steffen: Je?dzi? tak du?o, jak to mo?liwe, dobrze si? bawi? i kr?ci? filmy. Wezm? te? udzia? w Aspen Open i sp?dz? miesi?c w Colorado.

Woodsy: Bior? udzia? w Dew Tour i World Champs w Stanach wi?c to poch?ania wi?kszo?? mojego czasu w grudniu, styczniu i lutym. Potem wracam do Europy na Austrian & European Opens oraz kilka innych event?w, w kt?rych b?d? bra? udzia? przez reszt? zimy. M?j g??wny plan na sezon to bawi? si? je?d??c! :D

Szczepan: G??wnie podr??owanie i kr?cenie. Chcia?bym te? pojecha? znowu do Stan?w, jako? w lutym. That’s it that’s all!

Mamy nadziej?, ?e b?dziecie mie? naprawd? udan? zim? i trzymamy kciuki za wasze starty. Dzi?ki za rozmow?!

Wi?cej informacji o Polish Freeskiing Open na www.pfopen.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>