Polish Freeskiing Open 2011

W ostatni weekend stycznia (28-29.01.2011) b?dziemy mieli wyj?tkow? okazj? zobaczy? najlepszych europejskich freeskier?w startuj?cych w zawodach The North Face Polish Freeskiing Open 2011 powered by FIAT. W mi?dzyczasie organizatorzy zapytali najlepszych rider?w startuj?cych nas w poprzednich latach o ich wra?enia zwi?zane z PFO. Pe?ny wywiad w ‘czytaj wi?cej’. Czytaj dalej